algemeen bestuur publicitei jaarstukken

 

 

Jaarstukken

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2017, bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de rekening van baten en lasten over 2017.
De jaarrekening is op 1 februari 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden door de penningmeester van de Historische Kring West-Betuwe en vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 19 maart 2018.
Een jaarbegroting wordt niet gemaakt, maar uiteraard wel een projectbegroting voor het in een bepaald jaar uit te geven boek. Het vooraf maken van een dergelijke begroting is niet goed mogelijk, omdat er geen vergelijkingsmateriaal is door bijvoorbeeld afwijkende formaten, harde of slappe kaft, aantal artikelen, aantal bladzijden, offertes drukkerijen.
De jaarlijks opgestelde projectbegroting wordt ook gebruikt voor het aanvragen van subsidies bij de daarvoor in aanmerking komende fondsen.