algemeen bestuur publicitei jaarstukken


Algemeen

     

 

NIEUWS  


Op 9 november 2018 is in ‘t Veerhuis te Opheusden het eerste exemplaar van het negentiende jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum
aangeboden aan de heer Gerrit Mentink.

Gerrit Mentink is rijksarchivaris van Gelderland geweest en heeft gedurende een reeks van jaren artikelen gepubliceerd in onze jaarboeken.

De titel van het boek luidt: “Strijd om de kansel” met als ondertitel: Reformatie in de Betuwe.
Het boek wordt verspreid over de verenigingen/stichtingen en derden.

De verkoopprijs is bepaald op 19 euro.