algemeen bestuur publicitei jaarstukken


Algemeen

     

 

NIEUWS  


Op 11 november 2016 is in ‘t Veerhuis te Opheusden het eerste exemplaar van het zeventiende jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum aangeboden aan de heer
Kobus van Ingen.
Kobus van Ingen is jarenlang bestuurslid van de Historische Kring Kesteren en Omstreken geweest en momenteel waarnemend voorzitter daarvan.
Daarnaast is hij binnen onze stichting één van de stuwende krachten, zowel als publicist, redactielid en bestuurder en dat al gedurende vele jaren. Ook heeft hij zijn sporen verdiend als amateurarcheoloog en geeft hierover, maar ook over andere onderwerpen, regelmatig lezingen in de regio.
De titel van het boek luidt: ‘Betuws Mengelwerk’ met als ondertitel: Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied.
Het boek wordt verspreid over de verenigingen/stichtingen en derden.
De verkoopprijs is bepaald op  € 19,50.