algemeen bestuur publicitei jaarstukken


Algemeen

     

 

NIEUWS  


Op 10 november 2017 is in ‘t Veerhuis te Opheusden het eerste exemplaar van het achttiende jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum aangeboden aan de heer Willem H. (Pim) Strous.
Pim Strous woont in Rhenen en is lid van de Historische Kring Kesteren en Omstreken en erelid van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. Hij heeft veel lokaal-historische artikelen en publicaties op zijn naam staan, waaronder die in onze Terugblik en die over Oud-Rhenen.
De titel van het boek luidt: ‘Grenzenloos’ met als ondertitel: Inkomende en uitgaande Betuwenaren….
Het boek wordt verspreid over de verenigingen/stichtingen en derden.

De verkoopprijs is bepaald op € 17,50